-  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
-  โลโก้กองทุนสวัสดิการ

· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เนื้อหาสาระ
· แนะนำและบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของเรา
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· ลงนามสมุดเยี่ยม
· วารสาร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
กระดานข่าว ประชาสัมพันธ์ สมุดเยี่ยม์ ศพด โอทอป ศพด ร้องทุกข์ ข้อบัญญัติ แผนอัตรากำลัง งบการเงิน เปิดซอง จัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51–80 ... อ่าน 27 ครั้ง27024 มิ.ย. 2560
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชาว์... อ่าน 52 ครั้ง52020 มิ.ย. 2560
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแจ๋ว ... อ่าน 25 ครั้ง25020 มิ.ย. 2560
 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การ... อ่าน 28 ครั้ง28020 มิ.ย. 2560
 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้าน หนองกาน้อย หมู่... อ่าน 27 ครั้ง27020 มิ.ย. 2560
หน้าแรก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 316024 มิ.ย. 2560
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 อ่าน 21 ครั้ง21024 มิ.ย. 2560
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 1 อ่าน 20 ครั้ง20024 มิ.ย. 2560
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 16024 มิ.ย. 2560
หน้าแรก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)19024 มิ.ย. 2560
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 418024 มิ.ย. 2560
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 316024 มิ.ย. 2560
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 215024 มิ.ย. 2560
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 114024 มิ.ย. 2560
หน้าแรก แผนพัฒนาท้องถิ่น :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อ่าน 43 ครั้ง43030 มิ.ย. 2560
ข่าวยอดนิยม
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชาว์ หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย... อ่าน 52 ครั้ง20 มิ.ย. 2560
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อ่าน 43 ครั้ง30 มิ.ย. 2560
 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุ... อ่าน 28 ครั้ง20 มิ.ย. 2560
 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้าน หนองกาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลปราณบุรี... อ่าน 27 ครั้ง20 มิ.ย. 2560
 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51–80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไม่... อ่าน 27 ครั้ง24 มิ.ย. 2560
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแจ๋ว หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพ... อ่าน 25 ครั้ง20 มิ.ย. 2560
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 อ่าน 21 ครั้ง24 มิ.ย. 2560
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 1 อ่าน 20 ครั้ง24 มิ.ย. 2560
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)24 มิ.ย. 2560
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 424 มิ.ย. 2560