-  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
-  โลโก้กองทุนสวัสดิการ

· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของเรา
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· วารสาร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
กระดานข่าว ประชาสัมพันธ์ สมุดเยี่ยม์ ศพด โอทอป ศพด ร้องทุกข์ ข้อบัญญัติ แผนอัตรากำลัง งบการเงิน เปิดซอง จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ

      -  กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่

      -  จัดจ้าง  โดยวิธี สอบราคา
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/เอกสารขออนุญาตต่างๆ/กองช่าง


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  1-001 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
รายละเอียด: 1-001  คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 378
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  1-002 ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ 
รายละเอียด: 1-002  ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 318
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  1-003 หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
รายละเอียด: 1-003  หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 383
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  1-004 หนังสือมอบอำนาจ ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน ถมดิน 
รายละเอียด: 1-004  หนังสือมอบอำนาจ ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน ถมดิน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 381
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  1-005 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
รายละเอียด: 1-005  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 395
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  2-001 แนบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
รายละเอียด: 2-001  แนบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 361
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  2-002 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
รายละเอียด: 2-002  หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 520
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  2-003 คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 
รายละเอียด: 2-003  คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 311
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  3-001 หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต 
รายละเอียด: 3-001  หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 398
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

คุณต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีทำอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วน

ถนน ทาง ไฟฟ้า ปะปา
คุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาด้านการเกษตร
จัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาพนักงาน ลูกจ้างผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 549
คำแนะนำ: 0นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด