-  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
-  โลโก้กองทุนสวัสดิการ

· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของเรา
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· วารสาร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
กระดานข่าว ประชาสัมพันธ์ สมุดเยี่ยม์ ศพด โอทอป ศพด ร้องทุกข์ ข้อบัญญัติ แผนอัตรากำลัง งบการเงิน เปิดซอง จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ

      -  กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่

      -  จัดจ้าง  โดยวิธี สอบราคา
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ที่ได้รับความนิยมสุด - Top 25
แสดงจากจำนวน : [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  ใบสมัครเข้ากองทุน (ใหม่ ปี 2556) 
รายละเอียด: ใบสมัครเข้ากองทุน (ใหม่ ปี 2556)
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 1762
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.)

  ใบแจ้งรับสวัสดิการของสมาชิก 
รายละเอียด: ใบแจ้งรับสวัสดิการของสมาชิก
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 1738
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.)

  2-002 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
รายละเอียด: 2-002  หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 518
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารขออนุญาตต่างๆ/กองช่าง

  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม-เมษายน 2549 
รายละเอียด: ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม-เมษายน 2549
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-พ.ย.-2013 ดาวน์โหลด: 410
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วารสาร อบต.ปราณบุรี

  ฉบับที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2554 
รายละเอียด: ฉบับที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2554
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-พ.ย.-2013 ดาวน์โหลด: 402
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วารสาร อบต.ปราณบุรี

  1-005 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
รายละเอียด: 1-005  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 395
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารขออนุญาตต่างๆ/กองช่าง

  3-001 หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต 
รายละเอียด: 3-001  หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 395
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารขออนุญาตต่างๆ/กองช่าง

  ใบแจ้งการถอนตัวของสมาชิก 
รายละเอียด: ใบแจ้งการถอนตัวของสมาชิก
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 392
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.)

  ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2549-เมษายน 2550 
รายละเอียด: ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2549-เมษายน 2550
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-พ.ย.-2013 ดาวน์โหลด: 388
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วารสาร อบต.ปราณบุรี

  1-003 หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
รายละเอียด: 1-003  หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 382
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารขออนุญาตต่างๆ/กองช่าง

  1-004 หนังสือมอบอำนาจ ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน ถมดิน 
รายละเอียด: 1-004  หนังสือมอบอำนาจ ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน ถมดิน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 381
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารขออนุญาตต่างๆ/กองช่าง

  ใบสมัครส่งเสริมการออมสำหรับเด็กแรกเกิด 
รายละเอียด: ใบสมัครส่งเสริมการออมสำหรับเด็กแรกเกิด
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 381
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.)

  ใบแจ้งการเสียชีวิตของสมาชิก 
รายละเอียด: ใบแจ้งการเสียชีวิตของสมาชิก
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 380
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.)

  สวัสดิการตามจำนวนปี 
รายละเอียด: สวัสดิการตามจำนวนปี
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 379
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.)

  1-001 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
รายละเอียด: 1-001  คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 376
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารขออนุญาตต่างๆ/กองช่าง

  ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2550-กันยายน 2550 
รายละเอียด: ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2550-กันยายน 2550
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-พ.ย.-2013 ดาวน์โหลด: 374
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วารสาร อบต.ปราณบุรี

   แบบคำร้องทั่วไป 
รายละเอียด: 001-1  แบบคำร้องทั่วไป
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 374
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: แบบคำร้องต่างๆ

  ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2549 
รายละเอียด: ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2549
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-พ.ย.-2013 ดาวน์โหลด: 364
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วารสาร อบต.ปราณบุรี

  2-001 แนบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
รายละเอียด: 2-001  แนบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 360
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารขออนุญาตต่างๆ/กองช่าง

  แบบคำร้องผู้ประสบสาธารณภัย 
รายละเอียด: แบบคำร้องผู้ประสบสาธารณภัย
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 359
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: แบบคำร้องต่างๆ

  ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม 2551-เมษายน 2552 
รายละเอียด: ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม 2551-เมษายน 2552
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-พ.ย.-2013 ดาวน์โหลด: 357
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วารสาร อบต.ปราณบุรี

  แบบขอน้ำอบต. 
รายละเอียด: แบบขอน้ำอบต.
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 355
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: แบบคำร้องต่างๆ

   แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 
รายละเอียด: 001-2  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 351
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: แบบคำร้องต่างๆ

  แบบคำร้องรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
รายละเอียด: แบบคำร้องรับเรื่องราวร้องทุกข์

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 31-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 345
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: แบบคำร้องต่างๆ

  ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2550-มีนาคม 2551 
รายละเอียด: ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2550-มีนาคม 2551
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-พ.ย.-2013 ดาวน์โหลด: 334
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วารสาร อบต.ปราณบุรี

คุณต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีทำอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วน

ถนน ทาง ไฟฟ้า ปะปา
คุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาด้านการเกษตร
จัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาพนักงาน ลูกจ้างผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 549
คำแนะนำ: 0นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด