-  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
-  โลโก้กองทุนสวัสดิการ

· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของเรา
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· วารสาร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
กระดานข่าว ประชาสัมพันธ์ สมุดเยี่ยม์ ศพด โอทอป ศพด ร้องทุกข์ ข้อบัญญัติ แผนอัตรากำลัง งบการเงิน เปิดซอง จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ

      -  กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่

      -  จัดจ้าง  โดยวิธี สอบราคา
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

· กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.) 
กำหนดหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบ
    · การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 
วิธีตกลงราคาวิธีสอบราคา
· การใช้แผนการดำเนินงาน 
การใช้แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    · การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
· ข้อบัญญัติงบประมาณ 
    · คู่มือประชาชน 
· โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
โครงสร้างและการจัดองค์กร
    · งบการเงิน 
· แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
    · แบบคำร้องต่างๆ 
· ประกาศ อบต.ปราณบุรี 
    · ประกาศกระบวนงาน 
· ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
    · ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน 

· ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

    · แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2558 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2558
· แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-แผนจัดหาพัสดุ 

    · แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
· แผนที่ อบต.ปราณบุรี 
    · แผนพัฒนาตำบล 
· แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 
    · แผนอัตรากำลัง 
· มาตราฐานการให้บริการ 
การปฏิบัติงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการมาตราฐานการปฏิบัติงาน
    · ระเบียบ/กฏหมาย 
· รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ 
    · รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 61 

· รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
    · รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
· รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 61 

    · รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 

· วารสาร อบต.ปราณบุรี 
    · ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราณบุรี 
· สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
    · เอกสารขออนุญาตต่างๆ/กองช่าง 
ขณะนี้มีทั้งหมด 46 ดาวน์โหลด และ 44 ประเภท ในฐานข้อมูล
คุณต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีทำอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วน

ถนน ทาง ไฟฟ้า ปะปา
คุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาด้านการเกษตร
จัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาพนักงาน ลูกจ้างผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 549
คำแนะนำ: 0นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด