-  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
-  โลโก้กองทุนสวัสดิการ

· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของเรา
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· วารสาร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
กระดานข่าว ประชาสัมพันธ์ สมุดเยี่ยม์ ศพด โอทอป ศพด ร้องทุกข์ ข้อบัญญัติ แผนอัตรากำลัง งบการเงิน เปิดซอง จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ

      -  กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่

      -  จัดจ้าง  โดยวิธี สอบราคา

ส่วนการศึกษา (ทดสอบ-2)
ส่วนการศึกษา ทดสอบ-3 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี
(ในเขต อบต.) ซึ่งเดิมก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
อบต.ปราณบุรีขึ้น  ตั้งแต่วันที่  29 
ธันวาคม  2551


  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.) ซึ่งเดิมก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ อบต.ปราณบุรีขึ้น  ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  2551  และได้รับเพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการทางสังคมด้านต่างๆ  แก่ผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้ง ด้านร่างกาย  และจิตใจของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อย่างมีคุณค่า  ไม่ท้อถอย 
 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี
(ในเขต อบต.) ซึ่งเดิมก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
อบต.ปราณบุรีขึ้น  ตั้งแต่วันที่  29 
ธันวาคม  2551  และได้รับเพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการทางสังคมด้านต่างๆ  แก่ผู้สูงอายุ 
ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้ง ด้านร่างกาย 
และจิตใจของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อย่างมีคุณค่า  ไม่ท้อถอย 
มีความสุขในชีวิต 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยได้รับการอนุมัติรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2553 
รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการอย่างเป็นทางการ   กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.)  จึงได้ตราระเบียบของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี
(ในเขต อบต.)  เพื่อให้สมาชิก ได้ถือปฏิบัติ
สงวนลิขสิทธิ์โดย © www.tambonpranburi.go.th All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-10-27 (422 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]