-  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
-  โลโก้กองทุนสวัสดิการ

· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เนื้อหาสาระ
· แนะนำและบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของเรา
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· ลงนามสมุดเยี่ยม
· วารสาร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
กระดานข่าว ประชาสัมพันธ์ สมุดเยี่ยม์ ศพด โอทอป ศพด ร้องทุกข์ ข้อบัญญัติ แผนอัตรากำลัง งบการเงิน เปิดซอง จัดซื้อจัดจ้าง


กองทุนสวัสดิการชุมชน (ทดสอบ)
กองทุน (ทดสอบ)กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี
(ในเขต อบต.) ซึ่งเดิมก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
อบต.ปราณบุรีขึ้น  ตั้งแต่วันที่  29 
ธันวาคม  2551


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.) ซึ่งเดิมก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ อบต.ปราณบุรีขึ้น  ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  2551  และได้รับเพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการทางสังคมด้านต่างๆ  แก่ผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้ง ด้านร่างกาย  และจิตใจของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อย่างมีคุณค่า  ไม่ท้อถอย  มีความสุขในชีวิต  และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยได้รับการอนุมัติรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553  รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการอย่างเป็นทางการ   กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.)  จึงได้ตราระเบียบของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี (ในเขต อบต.)  เพื่อให้สมาชิก ได้ถือปฏิบัติ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © www.tambonpranburi.go.th All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-10-27 (286 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]